Ledige båtplasser

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om ledige plasser i båthavnen.

5 meter

Ta kontakt for mer informasjon