Ledige båtplasser

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om ledige plasser i båthavnen.

4,5 meter

Denne plassen har utriggere på 10 meter lengde og en lysåpning på 4,3 meter. Passer fint til seilbåt.